08:00 – 09:00: Εγγραφές

1η Συνεδρία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
09:00 – 09:30: Efstathiou S. – “Aligners do work-The importance of the specialist”

09:30 – 10:00: Kyriakides A. – “Open bites – Orthodontist’s Nightmare”.

10:00 – 11:00: Kiliaridis S. –  “Shall we still consider the role of the muscles in orthodontics?”

11:00 – 11:30: Διάλειμμα Καφέ – Επίσκεψη στην Έκθεση

2η Συνεδρία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
11:30 – 12:30: Voudouris J. –  “Introduction to New JVBarre-BiTurbos-Fixed Class II NiTi Coil Springs and MARPE for Compliance with patient treatment and scientific FEA study”.

12:30 – 13:00: Τελετή Έναρξης.

13:00 – 14:00: Ελαφρύ Γεύμα – Επίσκεψη στην Έκθεση

3η Συνεδρία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
14:00 – 15:00: Littlewood S. –  “Bonded retainers – evidence, material, technique and reducing failures”.

15:00 – 16:00: Cobourne M. –  “Managing absent maxillary lateral incisors-do we really need restorative dentists?”

16:00 – 16:30: Διάλειμμα Καφέ – Επίσκεψη στην Έκθεση

20:00 – 23:00: Επίσημο Δείπνο, εστιατόριο “Όλυμπος Νάουσα”