08:30 – 09:00: Εγγραφές

5η Συνεδρία

Προφορική Ανακοίνωση
09:15 – 09:30: Litsas G. –  Mandibular advancement with Twin-Block vs. Invisalign. A randomized controlled study

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
09:30 – 10:00: Papadopoulou A. – “Clear aligners and anterior open bite. Myths versus facts”.

10:00 – 10:30: Papageorgiou S. – “Everything you always wanted to know about airways and breathing (*but were afraid to ask)”.

10:30 – 11:00: Gkantidis Ν. –  “Unlocking the true potential of 3D imaging in orthodontic research and practice”.

11:00 – 11:30: Διάλειμμα Καφέ – Επίσκεψη στην Έκθεση

6η Συνεδρία

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
11:30 – 12:15: Perillo L. – “Non-extraction treatment in mixed dentition patients: rationale and long-term stability”.

12:15 – 13:00: Papadopoulos Μ.Α. – “Orthodontic treatment with clear-aligners: possibilities and limitations”.

13:00 – 14:00: Ελαφρύ Γεύμα – Επίσκεψη στην Έκθεση

7η Συνεδρία

Στρογγυλό Τραπέζι – Επαγγελματικός Σύλλογος Ορθοδοντικών Ελλάδος (ΕΣΟΕ)
Προεδρεύοντες: Καραμούζος Α. – Πρόεδρος ΕΣΟΕ, Κούγιας Κ. – Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

14:00 – 15:00: Νικούλη Σ. – “Αστική ευθύνη και δεοντολογία στο Επάγγελμα του Ορθοδοντικού και στις Οδοντιατρικές Εταιρείες: Σύγχρονα ζητήματα”.

Τσιανάκα Ε. – “Οικονομικές σχέσεις Ορθοδοντικών και Πολιτείας: Χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ), φορολογία και σύσταση εταιρειών”.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές
15:00 – 15:45: Littlewood S. –  “The future of Orthodontic retention and how to get our patients to wear removable retainers”.

15:45 – 16:15: Kaklamanos Ε. – “Revolutionizing orthodontic education and clinical practice: Harnessing the power of large language models”.

Ομιλητής Χορηγού
16:15 – 17:00:  Pablo Lirio del Saz. The science behind plastic

17:15 – 17:30: Απονομή Βραβείων

17:30 – 17:45: Τελετή Λήξης