Εγγραφές

Έως 6 Νοεμβρίου 2023

Προσυνεδριακό Σεμινάριο

Μέλη*: 100 €
Μη Μέλη: 140 €
Φοιτητές: 50 €

Συνέδριο

Μέλη*: 130 €
Μη Μέλη: 180 €
Φοιτητές: 80 €

Σεμινάριο & Συνέδριο

Μέλη*: 200 €
Μη Μέλη: 280 €
Φοιτητές: 100 €

Από 7 Νοεμβρίου 2023

Προσυνεδριακό Σεμινάριο

Μέλη*: 160 €
Μη Μέλη: 200 €
Φοιτητές: 80 €

Συνέδριο

Μέλη*: 200 €
Μη Μέλη: 250 €
Φοιτητές: 100 €

Σεμινάριο & Συνέδριο

Μέλη*: 300 €
Μη Μέλη: 400 €
Φοιτητές: 140 €

*Μέλη ΟΕΕ/ΟΕΒΕ/ΕΣΟΕ/ΟΕΚ/FEO/WFO

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα κόστη της διαδικτυακής συμμετοχής είναι τα ίδια με την δια ζώσης παρουσία. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, δεν είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου παρακολούθησης (από φυσική παρουσία σε online ή αντίστροφα).

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 20:00, θα παρατεθεί επίσημο δείπνο στο εστιατόριο “Όλυμπος Νάουσα“, Λ. Νίκης 5, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή στο επίσημο δείπνο: 100 €
Η συμμετοχή στο επίσημο δείπνο, θα πρέπει να δηλωθεί μαζί με την εγγραφή.

Δεδομένου του περιορισμού της χωρητικότητας του εστιατορίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφής.